Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.hurtowniaklaus.pl

Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT

Potwierdzając zamówienia na stronie wyświetli się suma netto za towar + kwota brutto za transport .

 

INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego www.hurtowniaklaus.pl jest firma P.P.H.U. KLAUS Marek Filipczak z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim,
ul. Św. Antoniego 13, NIP 773-199-79-22, REGON 592159851

2.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Głównej 9.

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.hurtowniaklaus.pl telefonicznie, mailem, bądź  w Tomaszowie Mazowieckim przy ul Głównej 9. (minimalna kwota zamówienia przez Internet -100pln netto).

2. Za złożenie zamówienia uważamy wskazanie zamawianych towarów, sprecyzowanie formy płatności oraz dostawy.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

3. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Cena widniejąca przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na potrzeby wystawienia faktury VAT, zamawiający jest zobowiązany do podania dokładnych danych działalności gospodarczej.

5. Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do  sklepu e-mail z odpowiednią informacją.
6. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.
7.Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością sklepu.

8. Wszystkich Klientów obowiązują rabaty*:


 Od 400 pln -   2% 

Od 500 pln -   3%                                                                                                                                                                                  

 Od 800 pln -   4%

Od 1000 pln - 5%

Od 2000 pln - 6%

Od 4000 pln - 7%


*
Przy większych zamówieniach możliwa jest negocjacja rabatów. Podane kwoty nie uwzględniają podatku VAT.

Większość produktów z działu 'CHEMIA GOSPODARCZA' nie jest przeznaczona do wysyłki. Produkty dostępne są w siedzibie firmy.

 

CZAS REALIZACJI I DOSTAWY ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący informowani są o kwocie pobrania, numerze listu przewozowego bezpośrednio po wysyłce towaru.
 2. Realizacja zamówienia trwa przeciętnie 2 dni . Do tego należy doliczyć 1-2 dni, które firma transportowa potrzebuje na dostarczenie przesyłki do adresata.
 3. Podane terminy są orientacyjne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia bądz zniszczenia spowodowane zaniedbaniem firmy transportowej.
 4. W przypadku niedostępności któregokolwiek z zamawianych towarów, zamówienie pomniejszane jest o produkty aktualnie niedostępne.Klient, na życzenie, jest o tym fakcie informowany telefonicznie bądź mailowo.
 5. Do wartości zamówienia doliczane są koszty transportu.
  ( np paczka do 30 kg za pobraniem 25 zł )
  Jeżeli wartość netto całości zamówienia przekracza 300 zł - TRANSPORT GRATIS!!!!
  Szczegółowych informacji dotyczących wyceny kosztów transportu, udzielamy po skompletowaniu zamówienia i zważeniu paczki.

    

 

       Wszystkie rabaty wyliczane podczas wystawiana FV

       Potwierdzając zamówienia na stronie wyświetli się suma netto za towar + kwota brutto za transport .

       W momencie wystawienia faktury, kontaktujemy się z Klientem potwierdzając dokładną kwotę do zapłaty.

 

FORMY PŁATNOŚCI

1.Stosowane formy płatności to:

-płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki "za pobraniem"
-gotówką przy odbiorze towaru w hurtowni w Tomaszowie Mazowieckim.
-przedpłata na konto bankowe.

ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.), Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru, bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty dostarczenia przesyłki.
 2. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar:

-nie nosi śladów użytkowania,
-towar sprzedawany na nośnikach znajduje się
w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu,

-nie był kopiowany,
-nie posiada zniszczeń.

 1. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 2. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon lub fakturę VAT.
 3. Sklep zwróci Kupującemu kwotę równą cenie produktu i kosztów wyszczególnionych na fakturze. Zwrot nastąpi przelewem na konto wskazane przez Kupującego, w przeciągu siedmiu dni od otrzymania przesyłki.
 4. Jeżeli zamówiony towar z winy sprzedającego w chwili dostarczenia przesyłki jest uszkodzony, istnieje możliwość zrekompensowania poniesionych przez Kupującego strat. Przy kolejnym zamówieniu Sklep rekompensuje straty stosownym rabatem. Kupujący zobowiązany jest poinformować sprzedającego o uszkodzeniu natychmiast po odbiorze towaru.

 

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje można składać telefonicznie ( 44 723 61 13, 609-032-667 ) lub pocztą elektroniczną na adres m.klaus@interia.pl
 2. Proszę sprawdzać zawartość przesyłki w dniu otrzymania towaru.
 3. Jeżeli sprzedawca , który otrzymał od Kupującego żądanie reklamacyjne nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sklep www.hurtowniaklaus.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych
  np. wadliwego działania sieci internetowej.
 2. Sklep www.hurtowniaklaus.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep www.hurtowniaklaus.pl gwarantuje swoim kontrahentom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Dane zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz - w przypadku zamówienia subskrypcji - przesyłania materiałów reklamowych i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.
 2. Każdy kontrahent ma prawo do wglądu i korekty swoich danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego lub ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną za produkt niebezpieczny (DZ.U.nr.22 poz.271)

Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy P.P.H.U. KLAUS